Selamlar, bu yazıda elimden geldiğince NuxtJS yazarken kullandığımız temel Firebase kullanımlarını örneklerle anlatacağım.

Not: Bu yazıda sadece Auth ve Firestore servisi anlatılmaktadır.

Bölüm 0: Projenin Oluşturulması ve Konfigüre Edilmesi

yarn create nuxt-app nuxtjs-firebase

Projeyi oluşturduktan sonra gerekli firebase paketlerini projemize indiriyoruz.

yarn add firebase
yarn add @nuxtjs/firebase

Gerekli paketleri indirdiğimize göre şimdi Firebase gidebilir ve yeni bir…


Selamlar. Ben Selçuk Tatar. Şu an Bilişim Güvenliği bölümü, ilk sınıf öğrencisiyim. Bundan 4 ay önce Web Güvenliğine ilgi duymaya başladım. Şuan bir amatör olarak size neler öğrendiğimi ve nereden başlayıp şuan nereye doğru ilerlediğimi anlatıyor olucağım. Düzeltmemi istediğiniz birşey olursa Twitterdan bana ulaşabilirsiniz. Not: İngilizce kaynaklar içerir.

Level 0: Hazırlık

İlk önce…


Our series actually describes the smallness of Sheldon in the series “The Big Bang Theory”. It begins with Sheldon, who was born in Texas in the 80s, and was highly intelligent, started his 9-year-old high school. Due to the poor financial situation of his family, he is enrolled in the…


5. Air India Flight 182

Location: Atlantic Ocean

Date: June 23rd, 1985

Fatalities: 329

Survivors: 0

Description: Air India Flight 182 crashed into the Atlantic Ocean off the coast of Ireland after a bomb exploded in the cargo area. When the bomb went off, the plane was at about 31,000ft. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store